MENU

Data

Czwartek 17.01.2019

Szkoła

O szkole

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem wchodzą: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Zespół jest jednostką budżetową, a organem założycielskim i prowadzącym jest Gmina Radzymin.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Zespół realizuje swoje zadania w Szkole Podstawowej w toku 6-letniego cyklu nauczania i wychowania, mając w strukturze organizacyjnej klasy I-VI.

Zespół obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane:

- w oddziałach przedszkolnych 10-cio godzinnych

 

Szkoła Podstawowa w Ciemnem wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem:

1) adres siedziby – Ciemne, ul. Wołomińska 208, 05-250 Radzymin,
2) granice obwodu:
a)
od strony północnej: granicą administracyjną miejscowości Ciemne, Radzymin, granicą administracyjną miejscowości Ciemne, Dybów Kolonia, granicą administracyjną miejscowości Stary Janków, Dybów Kolonia, granicą administracyjną miejscowości Stary Janków, Wiktorów, granicą administracyjną miejscowości Rżyska, Wiktorów od styku granic administracyjnych miejscowości: Radzymin, Ciemne z ul. Długą do styku granic administracyjną miejscowości Wiktorów, Rżyska z granicą administracyjną gmin Klembów, Radzymin; od strony wschodniej: granicą administracyjną gmin Radzymin, Klembów, granicą administracyjną gmin Wołomin, Radzymin, na odcinku od styku granic administracyjnych miejscowości Wiktorów, Rżyska z granicą administracyjną gmin Klembów, Radzymin do styku granic administracyjnych miejscowości Stary Janków, Rżyska z granicą administracyjną gmin Radzymin, Wołomin; od strony południowej: granicą administracyjną gmin Wołomin, Radzymin od styku granic administracyjnych miejscowości Stary Janków, Rżyska, z granicą administracyjną gmin Radzymin, Wołomin do styku granic administracyjnych miejscowości Nowy Janków, Nadma z granicą administracyjną gmin Radzymin, Wołomin; od strony zachodniej: granicą administracyjną miejscowości Nowy Janków, Nadma, linią łamaną wzdłuż granicy Uroczyska Koziak i ul. Długą na odcinku od styku granic administracyjnych miejscowości Nowy Janków, Nadma z granicą administracyjną gmin Radzymin, Wołomin do styku granic administracyjnych miejscowości: Radzymin, Ciemne z ul. Długą.
b) do obwodu szkoły należą miejscowości i ulice: Ciemne – ulice: Aksamitna, Długa, Familijna, Iglasta, Jasna, Jesienna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Laskowa, Lipowa, Magiczna, Sokola, Urocza, Wczasowa, Wołomińska, Wygodna, Zgodna, Żuczka; miejscowości: Nowy Janków, Rżyska, Stary Janków.


 Dyrektor
 

Pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły w Roku Szkolnym 2018/2019 jest  mgr Marta Komsta. 


   Patron
 

JANINA JANUSZEWSKA  (1889 – 1976)

Janina z Brauerów Januszewska urodziła się 19 stycznia 1889 roku  w Warszawie, w rodzinie o tradycjach pedagogicznych. Po ukończeniu w 1905 roku Realnej Szkoły Żeńskiej im. Marii Lipskiej w Warszawie, a następnie kursów nauczycielskich uprawniających do nauczania w szkole, rozpoczęła pracę pedagogiczną. Od 1909 do 1915 pracowała w szkole utrzymywanej przez Księżną Michałową Radziwiłłową, gdzie pełniła obowiązki kierowniczki.

W roku 1914 wyszła za mąż za Aleksandra Januszewskiego i od nowego roku szkolnego 1914/1915 przeniosła się do szkoły w Słupnie, a następnie  w Ciemnem. Janina i Aleksander Januszewscy przekazali notarialnie część swojego gruntu na plac pod budowę nowej szkoły.  Sami aktywnie uczestniczyli  w tej budowie. W nowej szkole Janina Januszewska pełniła funkcję kierowniczki. Stworzyła wokół szkoły ognisko kształcenia młodych nauczycieli, była współorganizatorką konferencji pedagogicznych, zjazdów koleżeńskich. szkole zorganizowała koło miłośników książki, zainicjowała  niedzielne spotkania z rodzicami dzieci, wyjeżdżała z uczniami na wycieczki krajoznawcze, prowadziła zajęcia otwarte dla nauczycieli z okolicznych szkół. Szkoła i jej dom stały  się ważne dla mieszkańców wsi Ciemne, którzy zawsze mogli liczyć na  radę i pomoc małżeństwa Januszewskich.

Przed wybuchem wojny Janina Januszewska z powodu choroby zawodowej przeszła  w stan spoczynku, ale po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku przystąpiła do zorganizowania nauki w szkole, gromadzenia podręczników, książek, angażowania nauczycieli. Prowadziła kursy dla dorosłych w zakresie umiejętności czytania i pisania. Współpracowała z Liceum Pedagogicznym  Radzyminie, przyjmując uczennice na praktyki szkolne.

W latach 1962 - 1976 mieszkała u rodziny w Warszawie. Zmarła 11 stycznia 1976 roku.


 Logo


Logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem zostało zaprojektowane przez dyr. Dorotę Laszuk-Redman z okazji obchodów 100-lecia założenia szkoły.


Rysunek logo przedstawia:

 • w tle charakterystyczny zarys budynku szkolnego,
 • po lewej stronie znajduje się skrót nazwy placówki - ZSP,- na górze litery Z umieszczona jest data założenia szkoły,
 • liść dębu symbolizuje „drzewo dębu katyńskiego”, (idea sadzenia dębów upamiętniających mord katyński narodziła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie i jest realizowana w ramach programu edukacyjnego „Katyń ocalić od zapomnienia”),
 • liść dębu to również symbol trwałości i długowieczności,
 • na pierwszym planie przedstawione są tańczące dzieci – uczniowie i przedszkolaki ZSP,
 • litery i ubranka dzieci są w kolorach żółtym i niebieskim - barwach ziemi radzymińskiej,
 • obwolutę logo stanowi pełna nazwa Zespołu.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
  Ciemne, ul. Wołomińska 208
  05-250 Radzymin
 • (022) 763-07-80 szkoła
  784-357-921 przedszkole

  Fax: 22 763 07 80