MENU

Data

Czwartek 17.01.2019

Rekrutacja

Informacje ogólne

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Radzymin

Burmistrz Radzymina informuje o kryteriach, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin w roku szkolnym 2018/2019 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.

KRYTERIA REKRUTACJI OKREŚLAJĄ:

 1. do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Uchwała Nr 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
   
 2. do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin: Uchwała Nr 387/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Dzieci ur. w 2011 r. zamieszkałe w obwodzie szkół przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, natomiast dzieci ur. w 2012 r. na podstawie wniosku rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej z art. 133 ust. 2  Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁOWE TERMINY I CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM OKREŚLAJĄ:

 1. do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin na rok szkolny 2018/2019. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
   
 2. do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin na rok szkolny 2018/2019: Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin na rok szkolny 2018/2019.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
  Ciemne, ul. Wołomińska 208
  05-250 Radzymin
 • (022) 763-07-80 szkoła
  784-357-921 przedszkole

  Fax: 22 763 07 80